บริษัท เก้าสตาร์ โปรดักชั่นส์ จำกัด

NINE STAR PRODUCTIONS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555185498
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2555 พ.ศ. (11 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/12/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 171/18 ซอยลาดพร้าว 80 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง