ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีซีเอชแอ็ดวานซ์ซัพพลาย

TCH ADVANCE SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549042417
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/12/2549 พ.ศ. (17 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/12/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49/64 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปฐมพรกาเด้นส์ ซอยว.นิเวศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง