ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเพาเวอร์ไทย

GREENPOWER THAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเพาเวอร์ไทย (ID: 0103550007131) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/3/2550 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 403/2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103550007131
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/3/2550 พ.ศ.
(17 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/3/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง