บริษัท คิวบ์ การ์เด้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

CUBE GARDEN CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555082664
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2555 พ.ศ. (12 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
8/6/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9/30 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)