บริษัท โกลบอล ปาล์ม ออยล์ จำกัด

GLOBAL PALM OIL CO.,LTD.

บริษัท บริษัท โกลบอล ปาล์ม ออยล์ จำกัด (ID: 0105551107085) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/9/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551107085
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/9/2551 พ.ศ.
(15 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/9/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง