บริษัท เอ ดี เค จำกัด

A D K COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542008363
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2542 พ.ศ. (25 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/2/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 49/24 ซอยประดิพัทธ์ 21 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค