บริษัท ดัชเชส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

DUCHESS INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541074117
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2541 พ.ศ. (25 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
25/11/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9 ซอยสังคมสงเคราะห์ 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค