บริษัท พิศาลภูริพงศ์ จำกัด

PISALBHURIPONG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548095004
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2548 พ.ศ. (18 ปี 11 เดือน ที่แล้ว)
20/7/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว