บริษัท ศิริวัฒน์แซนด์วิช จำกัด

SIRIVAT SANDWICH COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ศิริวัฒน์แซนด์วิช จำกัด (ID: 0105560208964) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/12/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 399/10 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 7,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560208964
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/12/2560 พ.ศ.
(6 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/12/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
7,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง