บริษัท อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ จำกัด

R.S.RICE MILL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อาร์.เอส.ไรซ์ มิลล์ จำกัด (ID: 0105557152279) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/10/2557 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 562/12 ห้องเลขที่ ดี 1 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105557152279
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/10/2557 พ.ศ.
(9 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/10/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต
วัตถุประสงค์
10611 การสีข้าว

บริษัทที่คล้ายคลึง