บริษัท ธงชัย เทคโนโลยี วิศวกรรม จำกัด

THONGCHAI TECHNOLOGY ENGINEER CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ธงชัย เทคโนโลยี วิศวกรรม จำกัด (ID: 0105546033478) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/3/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1852 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546033478
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/3/2546 พ.ศ.
(21 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/3/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง