ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคมิตรวิศวกรรม

PHAKAMITR ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103554016399
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/3/2554 พ.ศ. (13 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/3/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 23/46 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์