ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป เวิลด์ คอนสตรัคชั่น

TOP WORLD CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103553007922
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2553 พ.ศ. (14 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/3/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 333/14 ซอยฉลองกรุง 44 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์