บริษัท ศิรินานักท์ จำกัด

SIRINANAK CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544067855
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/7/2544 พ.ศ. (22 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/7/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 66/626 ซอยบางแวก 79 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า