บริษัท ฟีนิกซ์ เฮ้าส์ จำกัด

PHOENIX HOUSE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544022771
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2544 พ.ศ. (23 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2/4 ซอยพหลโยธิน 27 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า