บริษัท เฮ้าส์ ออฟ จักตาร์ จำกัด

HOUSE OF JAGTAR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544046408
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2544 พ.ศ. (23 ปี 27 วัน ที่แล้ว)
18/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24 สุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า