บริษัท อินกรีเดี้ยนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

INGREDIENT SOLUTIONS (THAILAND)CO.,LTD.

บริษัท บริษัท อินกรีเดี้ยนท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105543055942) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/6/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 39 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105543055942
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/6/2543 พ.ศ.
(24 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/6/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง