บริษัท ตะวันสยามอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

NICHI MICHI FOOD CO., LTD.

บริษัท บริษัท ตะวันสยามอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ID: 0105531013379) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/2/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 22 อาคารเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์ ชั้น 9 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105531013379
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/2/2531 พ.ศ.
(36 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/2/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง