บริษัท ปรีชาชัย เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

PRECHACHAI NATURAL PRODUCK CO., LTD.

บริษัท บริษัท ปรีชาชัย เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (ID: 0105535154309) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/11/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27/22 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535154309
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/11/2535 พ.ศ.
(31 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
17/11/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง