ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีเอส ฟู้ดส์

MTS FOODS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103545007145
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/3/2545 พ.ศ. (22 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/3/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 18/21 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีช ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค