ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจพานิชรุ่งเรือง

KIJ PANICH RUNGRUENG LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103544035251
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2544 พ.ศ. (22 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/11/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/4 ซอยทองหล่อ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค