บริษัท ง้วนเส็งฮงค้าข้าว จำกัด

บริษัท บริษัท ง้วนเส็งฮงค้าข้าว จำกัด (ID: 0105542007120) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 829 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542007120
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2542 พ.ศ.
(25 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/1/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง