บริษัท เอส.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด

S.A.S.SUPPLY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.เอ.เอส. ซัพพลาย จำกัด (ID: 0105541071444) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/11/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 118/26 ซอย 20 มิถุนา 11 แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541071444
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/11/2541 พ.ศ.
(25 ปี 8 เดือน ที่แล้ว)
13/11/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง