ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมจิก แอร์ทิคเก็ต

MAGIC AIRTICKETS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546027531
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 10 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 46/115 หมู่ที่ 7 ซอยสุพรรณิกา 17 ถนนเรียบคลอง 2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง