ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริช แทรเวิล

KRISH TRAVEL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546027433
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21/บี 2 ซอยสุขุมวิท 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง