บริษัท เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ เทรดดิ้ง จำกัด

S.B.ENTERPRISE TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.บี.เอ็นเตอร์ไพรส์ เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105539084232) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/7/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 143/447 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539084232
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/7/2539 พ.ศ.
(27 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/7/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง