บริษัท พัทยา ไวน์เนอร์รี่ จำกัด

PATTAYA WINERY CO., LTD.

บริษัท บริษัท พัทยา ไวน์เนอร์รี่ จำกัด (ID: 0105545077854) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/7/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 193/73 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 บี ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545077854
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/7/2545 พ.ศ.
(21 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง