บริษัท เอส.วี.ฟู้ดส์เด๊ค อินเตอร์เทรด จำกัด

S.V.FOODEX INTERTRADE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอส.วี.ฟู้ดส์เด๊ค อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105546065591) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/6/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/17 ซอยวชิรธรรมสาธิต 58 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546065591
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/6/2546 พ.ศ.
(21 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
9/6/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง