บริษัท บ้านสวนป่าและรีสอร์ท จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536137700
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2536 พ.ศ. (30 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
7/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/32 หมู่ที่ 5 แขวงสะพานสูง* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้