บริษัท ไทย ไทยวู๊ด ทิมเบอร์ จำกัด

THAI THAIWOOD TIMBER CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทย ไทยวู๊ด ทิมเบอร์ จำกัด (ID: 0105558069618) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/4/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101 ซอยแก้วเพชร แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทำไม้ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558069618
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/4/2558 พ.ศ.
(9 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/4/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
02200 การทำไม้

บริษัทที่คล้ายคลึง