บริษัท เดอะวูลฟ์แชค จำกัด

THE WOLF SHACK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557165401
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/11/2557 พ.ศ. (9 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/11/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้นที่ 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ