บริษัท ไทยคอมมูนิตี้ โปรดักส์ จำกัด

THAI COMMUNITY PRODUCTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558032757
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2558 พ.ศ. (9 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
20/2/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 410/17 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ