บริษัท แกรนด์ โบแนนซา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

GRAND-BONANZA INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535072604
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
30/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19 ซอยอ่อนนุช 62 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค