บริษัท แชป แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด

CHAP AIR CORDITIONER CO., LTD.

บริษัท บริษัท แชป แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด (ID: 0105533138314) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/11/2533 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1103 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105533138314
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/11/2533 พ.ศ.
(33 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/11/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง