บริษัท เค พี มอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

K.P MOTER SUPPLY CO., LTD.

บริษัท บริษัท เค พี มอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด (ID: 0105544085063) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/8/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 24/109 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544085063
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/8/2544 พ.ศ.
(22 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/8/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง