บริษัท แอ็ดวินเซอฟ จำกัด

ADVINSERV COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แอ็ดวินเซอฟ จำกัด (ID: 0105544085560) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/9/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 127/19 ซอยลาดพร้าว87(จันทราสุข) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544085560
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/9/2544 พ.ศ.
(22 ปี 10 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/9/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง