บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด

NARAI INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532095441
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2532 พ.ศ. (34 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/10/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 220/4 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ