บริษัท ซี เอ็น บี ซัพพลายส์ จำกัด

C N B SUPPLIES COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซี เอ็น บี ซัพพลายส์ จำกัด (ID: 0105532026377) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 93 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532026377
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
22/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง