ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวานิชค้าข้าว

SA NGUAN VANNICH RICE SELLER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนวานิชค้าข้าว (ID: 0103506000526) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/1/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 224-226 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506000526
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/1/2506 พ.ศ.
(61 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/1/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง