บริษัท เกรซ เรซิ่น จำกัด

GRACE RESIN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547004471
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 399/126 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์