บริษัท พีเอฟพี ไพพ์พิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

PFP PIPING [THAILAND] COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546148895
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 408/167 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น41 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครื่องสุขภัณฑ์