บริษัท ขนมสากล จำกัด

KANOM SAKOL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105518008766
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/8/2518 พ.ศ. (48 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/8/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี