บริษัท อึ้ง เท้ง ฮง อุตสาหกรรม จำกัด

UNG TENG HONG INDUSTRY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105520013241
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2520 พ.ศ. (46 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/9/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 125/7 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี