บริษัท ธัญญะไซโลและอบพืช จำกัด

บริษัท บริษัท ธัญญะไซโลและอบพืช จำกัด (ID: 0105523018880) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/10/2523 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2 ซอยประดิษฐ์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105523018880
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/10/2523 พ.ศ.
(43 ปี 9 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/10/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง