บริษัท คูเคลียร์ ออยล์ กรุ๊ป จำกัด

KUCLEAR OIL GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท คูเคลียร์ ออยล์ กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105552052462) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/6/2552 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 49/28 หมู่ที่ 13 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105552052462
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/6/2552 พ.ศ.
(15 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/6/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง