บริษัท เอ็ม.ไว.เอ็ส.มารีกัน (สยาม) จำกัด

M. WAI. S. MARICAN (SIAM) CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอ็ม.ไว.เอ็ส.มารีกัน (สยาม) จำกัด (ID: 0105489000898) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/10/2489 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 492-494 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105489000898
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/10/2489 พ.ศ.
(77 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/10/1946 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง