บริษัท ล่งเฮงจั่น จำกัด

LONG HENG CHAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000047
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2483 พ.ศ. (84 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 202,500 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 หมู่ที่ 1 แขวงศาลาธรรมสพน์* เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว