ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีล บัน

IDEAL BUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549021568
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2549 พ.ศ. (18 ปี ที่แล้ว)
20/6/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 ซอยนาทอง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี