บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105539099736) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/9/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง กิจการหลักคือ การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด มีทุนจดทะเบียน 5,028,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539099736
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/9/2539 พ.ศ.
(27 ปี 10 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/9/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,028,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง