บริษัท อี - เอ็กซ์เพอร์ติส จำกัด

E-EXPERTISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544042879
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2544 พ.ศ. (23 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/5/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/9 หมู่ 6 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ